Každá služba nebo produkt mají svoji dobu, říká producent vermikompostu

První kalifornské žížaly si Petr Divácký ze Šardic pořídil v roce 2012, o pět let později získal na vermikompost, který jejich prostřednictvím vyráběl, certifikaci. Jeho Vermikompost ze Slovácka, který ve svých přebalech pro přihnojování balkonových rostlin má v nabídce také kyjovská společnost inGreen, byl na světě.

Myšlenka začít s vermikompostem napadla moji sestru – měli jsme u rodičů volnou plochu a uvažovali, co s ní uděláme. Výsledky nebyly hned, protože nějakou dobu trvá, než žížaly vstupní materiál zpracují. Nejdříve jsem chtěl vyrábět vermikompost jen pro svoji potřebu, ale pak se začali ozývat vinaři a nabízeli mi svoje matoliny. Ale na to jsem už potřeboval certifikaci,“ popsal začátky podnikání Petr Divácký s tím, že filozofií firmy je poskytnout milovníkům rostlin jedinečné organické hnojivo, které stvořila sama příroda, v tomto případě žížala. Proto nepoužívá žádný urychlovač a podpůrné prostředky, takže hnojivo je stoprocentně přírodní.  

Využití silážních jam či žlabů

Žížaly se dají krmit nejenom výlisky z hroznů – matolinami, ale třeba i trávou, jablky a dalšími produkty, nicméně je nutné dodržet legislativu, která je však poněkud komplikovaná. Protože produkce vermikompostu potřebuje dostatek prostoru, navíc specifického, například v objektech, kde je možné využít silážní jámy, žlaby a podobně, neboť vermikompost se nedá vyrábět jen tak na poli, je důležité najít vhodné místo. Krmení žížal probíhá zhruba jednou měsíčně, postupně se přidávají další vrstvy a sleduje se, jak se jim daří a zda se množí. „Zjednodušeně řečeno - já dělám ‚domečky‘ pro žížaly, vytvářím jim vhodné podmínky a krmím je tím, co už nepotřebuji, ony se rozmnoží a já si pak od nich zase beru to, co už nepotřebují ony,“ vyjádřil se podnikatel. Na odtěžování a prosévání vermikompostu, což je tedy materiál, který prošel trávicím traktem žížal, se používá speciální technika a poté je ještě třeba produkt zabalit.

Zakládání žížalích chovů

Do budoucna by se Petr Divácký rád více věnoval zakládání žížalích chovů, s čímž má bohaté zkušenosti, navíc se na něj stále častěji obracejí firmy, které mají dostatek krmiva, ale nechtějí se ho zbavovat, nýbrž si plánují pořídit žížaly a založit vlastní produkci hnojiva. 

Vermikompost má podle podnikatele značný potenciál. Sílí veřejný tlak na výhradně ekologické procesy, což souvisí se snahou o snížení používání umělých hnojiv. Organické hnojivo je ovšem složitější na aplikaci a je třeba ho přidat do půdy více, zatímco umělých hnojiv stačí méně, takže pro podniky obdělávající rozsáhlé zemědělské plochy jsou stále výhodnější. „Já se zaměřuji na zemědělce, kteří hospodaří výlučně pro sebe, anebo v malém množství jako fyzické osoby, nikoliv na velké podniky. Důležité je, že každá služba nebo produkt mají svoji dobu. A co se týče vermikompostu, myslím si, že ta doba právě nastala,“ dodal Petr Divácký.