Výběr z Moravy - Minimální trvanlivost 07/2024

Výrobky, které jsme vybrali, pochází z Kyjova a jeho blízkého okolí. Tedy i ze Strážovic či Strážnice. Spolu s microgreens doplníte i další nezbytné vitamíny a minerální látky přírodní cestou. O několikadenních rostlinkách microgreens je zase známé, že obsahují až 40 x více koncentrovaných výživových látek než vzrostlé jedlé rostliny.